Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/server567637/ftp/uni-arcz.pl/classes/Category.php on line 334
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNI-ARCZ

Ławka betonowa z donicami

/200x40/ cm, H; 40 cm
Kod stary4239
Kod nowy
wymiary dolne(2000 x 400) mm
materiałbeton
wysokość siedziska465 mm

Opis

Ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet śrub mon­ta­żo­wych ocyn­ko­wa­nych, oraz go­to­we do mon­ta­żu wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go sie­dzi­sko. Ele­men­ty drew­nia­ne za­bez­pie­czone im­pre­gna­ta­mi w ko­lo­rach: kasz­tan, he­ban, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Na za­mó­wie­nie  sie­dzi­ska z kom­po­zy­tów two­rzyw sztucz­nych.

Wzornik kruszyw


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/server567637/ftp/uni-arcz.pl/controllers/page/IndexController.php on line 164