Donica betonowa kwadratowa

ID produktu 7218
Kod nowy
długość 130 cm
szerokość 130 cm
wysokość 30 cm
ciężar ok. 550 kg
grubość ścianek 10 cm
Do­ni­ca o płyt­kim ko­ry­cie użyt­ko­wym i du­żej po­wierzch­ni do na­sa­dzeń ro­ślin ozdob­nych. Jej sze­ro­ka i pła­ska for­ma daje moż­li­wość za­sto­so­wa­nia na du­żych prze­strze­niach na­wierzch­ni. W ofer­cie wy­stę­pu­je w peł­nej ga­mie ko­lo­rów i kru­szyw.

Shopping Cart
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję
Scroll to Top