Ławka betonowa „Owalna C”

ID produktu 4234
Kod nowy
wymiary dolne (2000 x 570) mm
ciężar 270 kg
materiał beton
wysokość siedziska 340 mm
Ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet śrub mon­ta­żo­wych ocyn­ko­wa­nych, me­ta­lo­we oku­cia ocyn­ko­wa­ne oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko i opar­cie wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru: kasz­tan, he­ban, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Na za­mó­wie­nie ofe­ru­je­my sie­dzi­ska z kom­po­zy­tów two­rzyw sztucz­nych.

Shopping Cart
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję
Scroll to Top